Energetische verbetering Alberdingk Thijmlaan

  Energetische aanpak Alberdingk Thijmlaan nieuwe situatie

  Energetische aanpak Alberdingk Thijmlaan bestaande situatie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aan de Alberdingk Thijmlaan te Bloemendaal zijn recentelijk door bouwbedrijf Van Lith Beverwijk 45 woningen opgeleverd. Deze woningen hebben een groot-onderhoudsbeurt gekregen, waarbij tevens een energetische verbetering is toegepast. De woningen zijn hiermee minimaal tot label B opgewaardeerd. Voorafgaande aan de realisatie is door bouwbedrijf Van Lith – in goed overleg met DIT bouwadvies – het benodigde maatregelenpakket vastgesteld. DIT bouwadvies was verantwoordelijk voor het opstellen van de energie-indexen voorafgaande aan de werkzaamheden en na gereedkomen van de werkzaamheden. Gedurende de uitvoering heeft DIT bouwadvies samengewerkt met de aannemer om – ook bij noodzakelijke wijzigingen – te waarborgen dat de vereiste labelstappen zouden worden gemaakt. Dit alles om er voor te zorgen dat onze opdrachtgever Brederodewonen bij dit project in aanmerking kan komen voor de vermindering verhuurdersheffing RVV verduurzaming. De aanvraag hiervoor is door DIT bouwadvies uitgevoerd en begeleid. Het projectmanagement was in handen van Res&Smit.


  Vorige Volgende
  Call Now Button