Bouwkundige opnames

    Bij verkoop van individueel vastgoed of van complexen van vastgoed voor professionele verhuurders is het van belang dat objectief de staat van de gebouwen wordt vastgelegd. Voor diverse opdrachtgevers hebben wij bouwkundige opnames uitgevoerd. Wij beoordelen hierbij de bouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van de in het gebouw aanwezige installaties integraal. Middels een quick scan geven wij u daarbij inzicht in de mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparing, in relatie tot de geldende regelgeving en constateren wij risico’s ten aanzien van brandveiligheid, gebouwakoestiek en dergelijke. Noodzakelijke aanpassingen maken wij inzichtelijk, inclusief de te verwachten kosten.

    Vraag vrijblijvend advies

    Vorige Volgende
    Call Now Button