Brandveiligheidsinspecties

    Voor een bekend adviesbureau uit Utrecht heeft DIT bouwadvies een aantal brandveiligheidsinspecties gehouden op het terrein van de universiteit van Utrecht. Onderzocht diende te worden of alle bouwkundige onderdelen van het gebouw,  die van belang zijn voor de brandveiligheid, nog aan de gestelde eisen voldoen en of de aangetroffen situatie nog overeen komt met de vergunde situatie. Er is gebruik gemaakt van standaard beoordelingsformulieren en de POV’s (Project Overstijgende Vraagstukken) van de Rijksgebouwendienst. Daarnaast is beoordeeld vanuit de aanwezige gegevens of voldoende aannemelijk was dat de brandveiligheidsinstallaties aan de gestelde eisen voldeden. Het betrof voor onze opdrachtgever een grote opdracht. DIT bouwadvies heeft voor een deel de opnames en verslaglegging verzorgd. Vanwege veiligheidsoverwegingen is de naam van de opdrachtgever niet vermeld en is geen foto geplaatst waaruit de locatie kan worden afgeleid.

     

     


    Vorige Volgende
    Call Now Button