ISDE voor particulieren

Apparaten

Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2016. Er is in 2020 €100 miljoen beschikbaar voor de subsidies. De hoogte van de subsidie hangt af van het soort apparaat en het vermogen ervan. Voor warmtepompen ligt de subsidie tussen de €500 en €2.500. En voor zonneboilers loopt de subsidie vanaf €500. Helaas geldt deze subsidie niet meer voor pellet kachels en biomassaketels. Wilt u meer weten over de specifieke bedragen per apparaat, daar informeren we u graag verder over.

Overgangsregeling

Zoals net vermeld geldt de Investeringssubsidie sinds dit jaar niet meer voor pellet kachels en biomassaketels. Echter is er een overgangsregeling voor particulieren. Als u in 2019 uw pellet kachel/biomassaketel heeft aangeschaft én geïnstalleerd dan heeft u na installatie nog 6 maanden de tijd om een subsidie aan te vragen.

Aanvragen stap voor stap

Nu u weet wat de subsidie inhoudt en waarvoor het geldt, is de volgende stap het aanvragen van de investeringssubsidie.

  • Als eerst moet het apparaat aanschaffen, wij kunnen namelijk pas de subsidie aanvragen voor u na aanschaf. Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs goed.
  • Vervolgens kunt u het apparaat (laten) installeren, ook hier moet u het bewijs van installatie vragen.
  • De subsidie kunnen wij nu voor u aan gaan vragen, dit kan tot uiterlijk 6 maanden na de installatie van het apparaat. Bij de aanvraag moeten wij uw aanschaf- en betaalbewijs meesturen.

De beslissing krijgt u binnen 8 weken. De betaling vindt maximaal 1 week na de beslissing plaats. Wilt u er meer over weten, dan kunnen wij u helpen. Neem dan gerust contact met ons op.

Call Now Button