DIT
BOUW
ADVIES

VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES

Over DIT Bouwadvies


DIT bouwadvies is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in energieprestatie, bouwfysica en regelgeving voor zowel bestaand vastgoed als al uw nieuwbouwprojecten. Wij rekenen aan energieprestatie en bouwfysica en toetsen uw plannen aan de regelgeving, voor zowel de bestaande bouw als nieuwbouw. Onze kop-staart benadering – advies vooraf, begeleiding tijdens de uitvoering en meten en valideren achteraf – zorgt dat beloofde prestaties worden waargemaakt, ambities worden gerealiseerd en – bijvoorbeeld – subsidies worden verkregen.

Bekijk onze diensten
alt

DIENSTEN Duurzaam

Wij begeleiden u bij het verduurzamen van uw bestaande vastgoed en het realiseren van duurzame nieuwbouw op een efficiente en effectieve manier. Hierbij kijken wij niet alleen naar het energiegebruik en de materiaalkeuze, maar ook ook naar comfort, levensloopbestendigheid en onderhoudskosten. Wij verzorgen uw Energielabel en maken maatwerkadviezen. Onze gebouwsimulatie met Vabi-Elements brengt het – te verwachten – comfort gedetailleerd in kaart. In bestaande gebouwen verzorgen wij comfortmetingen met rapportages op basis van de theorien van Fanger en anderen.

Bekijk onze diensten
alt

DIENSTENIntegraal

Een installateur adviseert graag verbeteringen aan de installatie. Een bouwkundig aannemer ziet meer omzet in isoleren. Integraal, onafhankelijk advies is noodzakelijk om te komen tot de beste oplossing, om uw vastgoed geschikt te maken voor de toekomst. In DIT bouwadvies is zowel bouwtechnische als bouwfysische en installatie-kennis aanwezig. Hiermee is het mogelijk geworden een integraal, afgewogen advies te geven, waarbij aspecten als comfortverbetering, onderhoudskosten, (brand)veiligheid, geluidisolatie en dergelijke een plaats krijgen. Wij zorgen voor alle benodigde berekeningen, tekeningen en kostenbegrotingen, waarmee een goede basis voor de realisatie wordt gelegd. Tijdens de uitvoering borgen wij de kwaliteit en de gebouwprestaties.

Bekijk onze diensten
alt

DIENSTEN Technisch

De bouw kenmerkt zich door een prettige no-nonsens cultuur. Dit gaat helaas ook vaak gepaard met een onderschatting van de theoretische achtergrondkennis. Dat is jammer, omdat hiermee veel mogelijkheden onbenut worden gelaten, hetgeen vaak tot onvoldoende prestaties leidt.

Het belang van het nakomen van afspraken wordt steeds belangrijker. Wij ondersteunen opdrachtgevers en opdrachtnemers hierbij door onze technische kennis beschikbaar te stellen over bouwtechniek, bouwfysica en regelgeving.

Krijgt u als opdrachtgever wat u is beloofd en levert u als opdrachtnemer wat u heeft toegezegd? Ook als uw leveranciers met alternatieven zijn gekomen die volgens hun voldoen? Voldoet u als vastgoedeigenaar aan uw zorgplicht? Zijn alle brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig? Is de energieprestatie op orde? Is het gebouw zo comfortabel dat mensen een optimale prestatie kunnen leveren?

Wij sturen op prestaties, inspecteren en voeren metingen uit, adviseren u omtrent de te nemen maatregelen en zorgen voor een adequate uitvoering.

Bekijk onze diensten
alt

Vrijblijvend advies of offerte?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.De tips & blogs van DIT Bouwadvies ontvangen?

DIT BouwadviesNIEUWSTE BLOG

Call Now Button