DIT BOUWADVIESOver DIT Bouwadvies

DIT Bouwadvies voorziet opdrachtgevers van gedegen bouwadviezen, gebaseerd op kennis en ervaring. De adviezen zijn integraal: alle relevante aspecten worden meegewogen en benoemd. Een goed integraal advies is immers goud waard. Het voorkomt het maken van verkeerde keuzes met onnodige kosten en het leidt tot betere resultaten en tevreden gezichten.

DIT Bouwadvies zorgt voor dit resultaat door haar kennis en ervaring toe te passen in het voortraject, gevolgd door een praktische vertaling naar de bouwplaats. Tijdens de uitvoering wordt door DIT Bouwadvies de kwaliteit geborgd en vastgelegd.

Van bestaand vastgoed maakt DIT Bouwadvies inspectierapporten op het gebied van onderhoud, energieprestatie en comfort én brandveiligheid en adviseert opdrachtgevers hoe zij hun vastgoed toekomstbestendig kunnen exploiteren.

DIT Bouwadvies is daarbij gespecialiseerd in het verbeteren van de energieprestatie van bestaand vastgoed en het op de meest efficiënte wijze realiseren van zeer energiezuinige nieuwbouw.

Oprichter van DIT Bouwadvies, Erwin Hooijschuur, was meer dan 25 jaar eigenaar van een bouwbedrijf en realiseerde, naast verbouwingen en renovaties ook diverse woningen en bedrijfspanden. Zowel in opdracht als in eigen beheer. In 2009 is Erwin werkzaam geweest als projectleider bij een gerenommeerd bouwbedrijf, waar hij betrokken was bij uiteenlopende bouwprojecten tot het moment dat de ondernemer in Erwin weer de overhand kreeg.

DIT Bouwadvies wil een bijdrage leveren aan een duurzame omgeving door het gebruiken van innovatieve technieken en processen, waarmee comfortabele, intelligente en met name energie neutrale gebouwen gemaakt worden. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in de bestaande gebouwde omgeving. Het resultaat moet niet alleen een ‘onderdak’ zijn, maar een plezierige plek zijn om te wonen én te werken.

DIT Bouwadvies staat voor Duurzaam, Integraal en Technisch. We doen dat op een wijze die creatief, verbindend en professioneel is.

DUURZAAM

CREATIEF

VERBINDEND

PROFESSIONEEL

DIT BouwadviesCertificaten, diploma’s en lidmaatschappen

Voor de onder certificaat verleende werkzaamheden vindt u onze diploma’s en certificaten hieronder:

  • EP-W adviseur  – voor bestaande bouw (basismethode) en nieuwbouw (detailmethode)
  • EP-U adviseur  – voor bestaande bouw (basismethode) en nieuwbouw (detailmethode)
  • Voor thermografie – Level I thermograaf
  • Bouwbesluitdeskundige voor bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit
  • BOEI inspecteur en adviseur – een integrale inspectiemethode voor bestaand vastgoed
  • Bouwfysica – warmte, vocht, akoestiek, daglicht, verlichting, comfort, brandveiligheid

DIT bouwadvies BV is lid van FEDEC: de branchevereniging voor energieprestatieadviseurs.

Call Now Button